Sborník Medsoft 2022

Sborník k semináři 2022 je dostupný pouze v elektronické podobě na adrese: https://medsoft.creativeconnections.cz/34. ročník tradičního vzdělávacího seminářeTémata


Kdy, kde

16.12.2022
ve Velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2.

Registrace

Na seminář se registrujte pomocí on-line přihlášky


Uzávěrka přihlášek na seminář bez aktivní účasti se prodlužuje do
12. 12. 2022.
Registrační poplatek je 600 Kč
Studenti se mohou semináře účastnit bez poplatku
Na základě registrace obdržíte fakturu a pokyny k platbě, je možná také platba na místě.


DŮLEŽITÉ TERMÍNY


Zpětná vazba do 20.11.2022
Odevzdání článku do 30.11.2022
Datum konání 16.12.2022

ON-LINE PŘIHLÁŠKA


Pokyny pro přednášející / autory příspěvků ve sborníkuOdborný program
Kontakt

Doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

Ústav patologické fyziologie 1.LF UK, Creative Connections, a.s.
U Nemocnice 5
120 00 Praha 2
kofranek@gmail.com


MUDr. Jitka feberová, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie 1.LF UK
U Nemocnice 5
120 00 Praha 2
732 164 469
jitka.feberova@lf1.cuni.cz